Workshop och kurser


Stina Melanton
bildkonstnär och kreativ facilitator


Välkommen till
"Elisas Vandring"
Ett kreativt verktyg för arbetsplatser

"Elisas Vandring" är en visuell berättelsemetod
med samtal om värderingar och etik på ett nytt
och inspirerande sätt! 

Bildkonstnär Stina Melanton läser här sin egen
berättelse "Elisas Vandring", en saga för vuxna.
Fyra konstbilder finns uppställda i rummet och
de heter: "På upptäcksfärd i livet".
Berättelsen och bilderna inspirerar till samtal
och vardagsreflektioner, där deltagarnas egen
klokhet tas tillvara.
För mer information, klicka på länken.Stina